Persondatapolitik
For at du kan handle på Vimedpoter og få tilsendt dine vare fra os, har vi brug for følgende oplysninger på dig:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Vimedpoter og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker med dit samtykke, således at du er informeret om hvilke oplysninger, der indsamles og hvad vi skal bruge dem til.
De oplysninger Vimedpoter.dk har registeret på dig videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer og påbevare ingen personfølsomme oplysninger.

Vimedpoter's dataansvarlige, er indehaver Betina Truelsen Lund.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev registrerer vi den mailadresse du tilmelder dig med. E-mailadressen videregives ikke til andre. Du har altid mulighed for at gøre indigelser mod registreringen og du kan til enhver tid afmelde dig listen.
Du har ligeledes ret til indsigt i, hvilke oplysninger vimedpoter.dk har registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse herom rettes til betina@vimedpoter.dk